Kuormituskennon vianmääritysvaiheet – Sillan eheys

Testi: Sillan eheys

Tarkista sillan eheys mittaamalla tulo- ja lähtöresistanssi sekä sillan tasapaino.Irrota punnitusanturi kytkentärasiasta tai mittalaitteesta.

Tulo- ja lähtövastukset mitataan ohmimittarilla jokaisesta tulo- ja lähtöjohtoparista.Vertaa tulo- ja lähtövastuksia alkuperäiseen kalibrointitodistukseen (jos saatavilla) tai tietolehden spesifikaatioihin.

Siltatasapaino saadaan vertaamalla -ulostuloa -tuloon ja -lähtöä +tuloresistanssiin.Näiden kahden arvon eron tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin 1Ω.

punnituskennosilta 1

Analysoida:

Muutokset sillan resistanssissa tai siltatasapainossa johtuvat yleensä irrotetuista tai palaneista johtimista, viallisista sähkökomponenteista tai sisäisistä oikosuluista.Tämä voi johtua ylijännitteestä (salama tai hitsaus), iskun aiheuttamasta fyysisestä vauriosta, tärinästä tai väsymyksestä, liiallisesta lämpötilasta tai epäjohdonmukaisesta tuotannosta.
Testi: Iskunkesto

Punnitusanturi tulee kytkeä vakaaseen virtalähteeseen, mieluiten punnituskennoindikaattoriin, jonka viritysjännite on vähintään 10 volttia.Irrota kaikki muut usean punnituskennojärjestelmän punnituskennot.

Liitä volttimittari lähtöjohtoihin ja napauta punnituskennoa kevyesti vasaralla, jotta se värisee hieman.Kun testataan pienitehoisten punnituskennojen iskunkestoa, on oltava erittäin varovainen, etteivät ne ylikuormita.

Tarkkaile lukemia testin aikana.Lukema ei saa muuttua epävakaaksi, sen tulee pysyä kohtuullisen vakaana ja palata alkuperäiseen nollalukemaan.

punnituskennosilta 2

Analysoida:

Virheelliset lukemat voivat olla merkki viallisesta sähköliitännästä tai vaurioituneesta sidoslinjasta venymämittarin ja komponentin välillä sähköisten transientien vuoksi.


Postitusaika: 30.8.2023